De basisverzekering 2017

De overheid bepaalt elk jaar opnieuw hoe hoog het verplicht eigen risico is en welke zorg onder de basisverzekering valt. Wij zetten de zaken voor 2017 voor u op een rij. 

Arts staat naar de bedden tekijken

Het verplicht eigen risico gaat niet omhoog en bedraagt ook in 2017 € 385. Vanaf volgend jaar krijgen zorgverzekeraars ook meer mogelijkheden om bepaalde zorg vrij te stellen van het eigen risico. Het gaat hierbij om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. De zorgverzekeraar bepaalt zelf of het eigen risico in rekening wordt gebracht of niet. 

Veranderingen basisverzekering 2017

De basisverzekering wordt vanaf 2017 uitgebreid met vergoedingen voor:

  • operatie van het bovenooglid bij een slap of verlamd bovenooglid;
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
  • medisch noodzakelijke besnijdenis;
  • fysiotherapie en oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen;
  • een implantaat voor jongeren tot 23 jaar die blijvende snij- en hoektanden missen (voorheen was de maximumleeftijd 18 jaar);
  • opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen (eerstelijnsverblijf);
  • vanaf april 2017: de NIPT-test voor zwangere vrouwen (de test wordt gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling, er wordt € 175 doorberekend aan de patiënt);
  • eigen bijdrage voor kunstgebit op implantaten: voor een kunstgebit voor de onderkaak betaalt u een eigen bijdrage van 10% van de kosten en voor de bovenkaak 8%, voor de reparatie van een kunstgebit betaalt u een eigen bijdrage van 10%;
  • zorg buiten Europa valt niet langer onder de dekking van de basisverzekering (uitzonderingen daargelaten), het risico kunt u verzekeren met een aanvullende zorgverzekering of via uw reisverzekering.

Toekomstige veranderingen?

De politiek buigt zich daarnaast over andere aanpassingen. Zo overweegt minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om tandartskosten via de basisverzekering te gaan verzekeren.

Ook is de werelddekking vanuit de basisverzekering nog steeds een discussiepunt. Vanaf 2017 worden zorgkosten die verzekerden buiten Europa maken niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, behalve in uitzonderingsgevallen. Op termijn wordt besloten of de werelddekking helemaal uit het basispakket verdwijnt.

Tot slot gaan er stemmen op om het eigen risico helemaal af te schaffen. Politieke partijen zijn hierover verdeeld. Naar verwachting speelt het eigen risico een rol tijdens de komende verkiezingen.

Of deze wijzigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd, is niet zeker De plannen hebben dan ook geen invloed op de zorgverzekering van 2017. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.