Help! Ik heb waterschade

Het aantal schades als gevolg van water is de afgelopen jaren sterk gestegen. Met name waterschade als gevolg van noodweer kost verzekeraars tientallen miljoenen per jaar. Maar wist u dat verzekeraars onderscheid maken in verschillende soorten waterschade? En dat niet elke opstal- of inboedelverzekering alle schades als gevolg van water vergoedt?

Bankstel drijft door de woonkamer

Waterschade kan ontstaan door water dat uit de lucht komt, water uit de grond of water dat via de zijkanten uw huis binnendringt. Daarnaast kan er schade ontstaan in huis, bijvoorbeeld door een defect in een waterhoudend apparaat (cv-ketel, wasmachine of vaatwasser) of omdat er een waterleiding of een koppeling stuk is gegaan.

Opstal- en inboedelverzekering

Waterschade is verzekerd via twee verzekeringen: de opstalverzekering en de inboedelverzekering. In principe geldt dat de opstalverzekering alles dekt wat aan uw huis vast zit en de inboedelverzekering dat wat niet vast zit.

Een voorbeeld, waarmee we meteen laten zien hoe verwarrend dit kan zijn: stel dat uw vaatwasser stukgaat en overloopt. Uw houten vloer trek hierdoor krom en moet worden vervangen. Is de vloer verlijmd? Dan doet u een beroep op de opstalverzekering. Is het een losse vloer? Dan valt de schade onder de inboedelverzekering.

Niet elke schade vergoed

U krijgt waterschade alleen vergoed wanneer het ontstaan van de lekkage niet uw eigen schuld is. Als uw huis slecht is onderhouden en de goot gaat lekken, dan kan dat voor een verzekeraar reden zijn om de vervolgschade van de lekkage niet te vergoeden. Datzelfde geldt voor leidingen die kunnen bevriezen en in de winter niet zijn afgetapt.

Bij lekkage door 'water van boven' krijgt u de reparatiekosten voor het dak of de goot niet vergoed. Springt er een leiding buiten uw schuld om, dan wordt de schade die eventueel ontstaat omdat het herstelbedrijf muren of vloeren moet openbreken wel vergoed.

Let op de polisvoorwaarden

Bij waterschade als gevolg van noodweer maken veel verzekeraars onderscheid over de manier waarop het water in uw woning is gekomen. Is dit door lekkage van boven, dan valt de schade standaard onder de uitkeringsvoorwaarden. Maar als het water via de zijkant van het huis binnenkomt – in de meeste gevallen door de deur– dan zijn de voorwaarden meestal veel strenger.

Vrijwel geen enkele verzekeraar dekt schade als gevolg van overstroming. Wel bestaat sinds 1998 de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Die regelt dat slachtoffers van (ernstige) overstromingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de in de schade aan hun huis en inboedel. De regeling vergoedt echter niet de schade die ‘redelijkerwijs verzekerbaar’ was.

Meer informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, bel ons dan gerust. Ook als u twijfelt of uw opstal- en/of inboedelverzekering nog wel past bij uw wensen en eisen, helpen we graag verder.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.