Zorg voor elkaar

Zorgverlof en ouderschapsverlof opnemen, hoe werkt dat?

Als u voor een zieke in uw omgeving wilt zorgen of meer tijd aan uw jonge kind wilt besteden, kunt u gebruik maken van speciale verlofregelingen. Maar hoe werken zorgverlof en ouderschapsverlof precies? En krijgt u uw salaris nu wel of niet doorbetaald?

Mantelzorg voor oma

Het recht op zorgverlof en ouderschapsverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. In die wet staat onder andere hoe lang u zorgverlof en ouderschapsverlof mag opnemen en wanneer u recht heeft op doorbetaling van uw salaris. Deze uitgangspunten zijn voor iedereen hetzelfde, maar werkgevers en werknemers mogen samen wel aanvullende afspraken maken. 

Zorgverlof

Als u gaat zorgen voor uw zieke partner, kind, vader, moeder, broer, zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of een bekende die ziek is, mag u zorgverlof opnemen. Er zijn twee soorten zorgverlof: kortdurend en langdurend. U moet het zorgverlof aanvragen bij uw werkgever.

Kortdurend zorgverlof

Bij kortdurend zorgverlof mag u per twaalf maanden maximaal twee keer het aantal uren dat u per week werkt opnemen voor kortlopend zorgverlof. Uw werkgever mag dit niet weigeren. Gedurende uw verlof krijgt u 70% van uw loon doorbetaald. Het kan zijn dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld het inwisselen van vakantiedagen voor zorgverlofdagen.

Langdurend zorgverlof

Wilt u langer of meer zorg geven? Dan kunt u langdurig zorgverlof opnemen. Ook dit uw werkgever niet weigeren, tenzij het voortbestaan van het bedrijf door uw afwezigheid in gevaar komt. U mag per jaar maximaal twaalf weken aaneengesloten langdurend zorgverlof opnemen. Het aantal uren is gemaximeerd op zes keer het aantal uren dat u per week werkt. 

Tijdens langdurend zorgverlof hoeft uw werkgever uw salaris niet door te betalen. Het verlof heeft echter geen invloed op de opbouw van uw vakantiedagen en uw Ziektewet-, WW- of WIA-rechten. Langdurig zorgverlof eindigt als de patiënt niet langer levensbedreigend ziek is of bij zijn of haar overlijden.

Ouderschapsverlof

Heeft u een kind of pleegkind dat jonger is dan acht jaar en bij u woont? Dan heeft u het recht om ouderschapsverlof op te nemen. U mag maximaal 26 keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt, zonder dat uw arbeidscontract wordt aangepast. Ouderschapsverlof vraagt u aan bij uw werkgever. 

Uw werkgever hoeft u gedurende uw ouderschapsverlof niet door te betalen. Sommige doen dat wel, bijvoorbeeld omdat dit in de cao is afgesproken. Verder bouwt u in principe geen vakantiedagen op, tenzij dit de cao hier iets anders over zegt. Wordt u ziek gedurende de periode van ouderschapsverlof, dan krijgt u geen uitkering van de Ziektewet voor de uren die u heeft opgenomen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.