Zorgverzekering voor 50-plussers

Als 50-plusser heeft u natuurlijk een andere zorgbehoefte dan een gezin met jonge kinderen of een student. Waarschijnlijk is keuzevrijheid belangrijk voor u, net als een goede zorgdekking in het buitenland. Maakt u weinig of geen zorgkosten? Dan kan het aantrekkelijk zijn om uw eigen risico te verhogen.

Senior stel in de natuur in de herfst

Keuzevrijheid basisverzekering

Elke basisverzekering vergoedt dezelfde zorg, Toch kunnen basisverzekeringen behoorlijk van elkaar verschillen. Dat heeft vooral te maken met de vrijheid die u heeft om naar de zorgverlener van uw keuze te gaan. De duurste vorm is de restitutieverzekering, waarbij u alle vrijheid heeft. De goedkoopste vorm is de budgetverzekering, waarbij u juist heel weinig keuze heeft. De naturaverzekering zit hier tussenin.

Een budgetverzekering is zo voordelig omdat de verzekeraar speciale afspraken heeft gemaakt met een beperkt aantal zorgverleners. Controleer bij een budgetverzekering daarom altijd op de website van de verzekeraar of uw zorgverleners erbij zitten.

Medicijnen

Als uw huisarts of specialist u medicijnen voorschrijft, worden deze meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben wel de vrijheid om alleen de goedkoopste variant volledig te vergoeden. Medicijnen tellen altijd mee voor het eigen risico en in sommige gevallen moet u ook nog een eigen bijdrage betalen.

Eigen risico verhogen?

Als u weinig of geen gebruik maakt van uw zorgverzekering, kunt u besluiten om een hoger eigen risico te nemen. Daarmee bespaart u tot een paar tientjes per maand op de premie. Heeft u toch meer zorg nodig, dan kan u dat wel tot € 500 per jaar meer kosten. Kijk dus eerst kritisch naar uw zorgbehoefte voordat u een vrijwillig eigen risico neemt.

Premie aanvullende verzekeringen

Bij sommige verzekeraars betaalt u een hogere premie voor de aanvullende verzekering naar mate u ouder bent. In dat geval kan het interessant zijn om over te stappen naar een verzekeraar die de premie voor aanvullende verzekeringen onafhankelijk van uw leeftijd vaststelt.

Zorg in Europa

50-plussers trekken er vaak meer op uit. Als u binnen de Europese Unie naar de dokter of het ziekenhuis moet, worden de kosten meestal vergoed door de basisverzekering. Zo bent u bijvoorbeeld voor spoedeisende hulp verzekerd tot het bedrag dat een vergelijkbare behandeling hier in Nederland kost. Let dus extra op in landen waar gezondheidszorg veel kost, zoals bijvoorbeeld Zwitserland. 

Heeft u specifieke wensen over de vergoeding van eventuele zorgkosten in het buitenland. Dan voldoet een aanvullende zorgverzekering vaak niet. In dat geval kunt u het beste een aanvullende module zorg afsluiten bij uw reisverzekering. In veel gevallen kunt u dan voor kosten in het buitenland ook uw eigen risico declareren!

Fysiotherapie

Heeft u geen chronische aandoening? Dan vergoedt de basisverzekering geen fysiotherapie. Heeft u wel een chronische aandoening? Dan moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Alle verdere behandelingen worden wel vergoed. Overigens geldt dit niet per kalenderjaar, maar per aandoening.

Heeft u geen chronische aandoening maar wel regelmatig behoefte aan fysiotherapie? Dan is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten met een goede dekking hiervoor.

Brillen en steunzolen

Brillen, lenzen en steunzolen worden slechts in uitzonderlijke medische situaties vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, zult u een aanvullende verzekering moeten afsluiten. Let er in het geval van steunzolen goed op dat deze ook de kosten van de podotherapeut vergoedt.

Hoortoestellen

Als u een hoortoestel nodig heeft, vergoedt de basisverzekering 75% van de kosten die u hiervoor moet maken. Veel aanvullende verzekeringen vergoeden de overige 25%. In alle gevallen moet u dan wel naar een audicien die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Ook geldt de genoemde vergoeding alleen voor hoortoestellen uit de categorie waarin u bent ingedeeld. Wilt u een geavanceerder apparaat, dan is de vergoeding lager. Houd er verder rekening mee dat hoortoestellen onder het eigen risico vallen.

Overige relevante zorginformatie

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.