Praten over pensioen

Als u minder dan vijftig medewerkers in dienst heeft, regelt u misschien zelf personeelszaken zoals het pensioen. Vanuit de zorgplicht die u dan heeft, moet u daarover goed communiceren met uw medewerkers. Wat wordt er van u verwacht?

Senior stel op de fiets
Nieuws
Datum: 19-03-2019

U bent verplicht uw personeel goed te informeren over het pensioen en in bepaalde gevallen moet u hen daarover raadplegen. Doet u dat niet dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid. In de Pensioenwet staat om te beginnen dat u de deelnemende medewerkers binnen drie maanden na het sluiten informeert over de inhoud van de pensioenregeling. Ook wijst u hen op de website van de pensioenuitvoerder en op het pensioenregister.

PV en PVT

Heeft u minder dan vijftig werknemers, dan bent u verplicht ten minste twee keer per jaar met uw werknemers bijeen te komen in een personeelsvergadering (PV). U zit dan met alle werknemers om de tafel. Als u 10 of meer werknemers hebt, mag u ook de wat eenvoudigere personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen.

In bepaalde gevallen kunt u zelf besluiten nemen over de pensioenregeling. Dat is afhankelijk van de pensioenuitvoerder, het pensioenreglement, het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Mag u zelf besluiten nemen, dan hebben de PV en de PVT bepaalde medezeggenschapsrechten. Die zijn sinds januari 2019 uitgebreid en houden in:

Adviesrecht

Als de veranderingen in de pensioenregeling ten minste 25 procent van de werknemers raken, dan moet u de PV/PVT daarover om advies vragen.

Informatierecht. 

U moet aan de PV/PVT alle gegevens over pensioen geven die nodig zijn voor de vergaderingen. En u moet de PV/PVT zo snel mogelijk informeren over elke vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Heeft u informatie op schrift, dan moet u die aan de PV/PVT sturen.Initiatiefrecht. De PV/PVT kan het onderwerp pensioen zelf op de agenda plaatsen. 

Geschillenregeling.Bij geschillen tussen u en de PV/PVT kan de kantonrechter beslissen over naleving van de rechten.

Pensioenuitvoerder communiceert ook

Ook de pensioenuitvoerder moet met uw medewerkers communiceren. Uw werknemers horen ieder jaar een pensioenoverzicht te ontvangen en geïnformeerd te worden over wijzigingen in de pensioenovereenkomst en ook als zij met pensioen gaan. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunnen zij zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.

Heeft u een pensioenregeling?

Maar liefst 13% van alle werknemers bouwt überhaupt geen pensioen op. Heeft u ook nog geen regeling getroffen, kom dan eens met ons praten over wat er mogelijk is. Heeft u wel een pensioenregeling, maar wilt u die laten doorlichten? Ook dan bent u welkom. Neem gerust contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.