Wat is de verzuim-ontzorg-verzekering?

Het ministerie van Sociale Zaken wil dat er speciaal voor mkb-werkgevers, vanaf 2020 een zogenaamde Verzuim-ontzorg-verzekering komt. Wat houdt die verzekering in en is het een uitkomst voor uw bedrijf?

Laptop met een kopje koffie.
Nieuws
Datum: 14-02-2019

Als werkgever in het mkb heeft u te maken met veel en complexe regels op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. U moet aangesloten zijn bij een bedrijfsarts, een actuele RI&E hebben, het loon doorbetalen bij ziekte en voldoen aan allerlei verplichtingen vanuit Wet Verbetering Poortwachter. U moet bovendien kiezen hoe u zich verzekert en maatregelen nemen om verzuim te beperken of te voorkomen en om re-integratie te bevorderen. Veel werkgevers ervaren de regelgeving als buitenproportioneel. Zij willen zich liever focussen op waar ze goed in zijn: ondernemen.

Alles betaald en geregeld

Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft nu met MKB-Nederland een convenant afgesloten over een zogenaamde mkb-verzuim-ontzorg-verzekering die vanaf 2020 moet ingaan. Met deze verzekering wordt u als mkb-werkgever ontzorgd. De verzekeraar vergoedt alle verzuimkosten en verricht ook alle inspanningen om uw zieke werknemer te re-integreren. U krijgt bovendien meer zekerheid bij premieaanpassingen, die gebaseerd zijn op het eigen verzuim in de onderneming.

Rol bedrijfsarts

Een onderdeel van de plannen is verder dat de bedrijfsarts een prominentere rol krijgt. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen. Als u dat advies volledig heeft opgevolgd, kunt u in het derde ziektejaar geen loonsancties meer opgelegd krijgen. Ook niet als sprake is van een meningsverschil tussen het UWV en de bedrijfsarts.

Advies blijft nodig

De volledige dienstverlening en premietransparantie zullen veel mkb-ers als een belangrijk voordeel zien. Maar dat u ontzorgd wordt, is nog geen reden om achterover te leunen. De vraag wat u nodig heeft om medewerkers gemotiveerd en gezond aan het werk te houden, blijft belangrijk. Uw keuzes zijn van invloed op de manier waarop de verzekering wordt ingevuld. Hoe de verzekeringen eruit gaan zien is nog niet duidelijk. Verzekeraars zullen bovendien elk hun eigen producten aanbieden. Advies zult u dus nog steeds nodig hebben.

Wilt u sparren of advies over inkomensverzekeringen, neem dan contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.